Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Mateusz Pacak

Współpracownik, aplikant radcowski

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym. Jego praca magisterska pt. "Prywatnoprawne aspekty obowiązków firm inwestycyjnych wynikające z dyrektywy MiFID" została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie redakcji Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego obronione w Polsce w 2012 roku.

W 2012 roku rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach których prowadzi ćwiczenia z prawa cywilnego dla studentów.

W roku 2014 wraz z drużyną laureat III miejsca w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan, organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan.

Autor komentarza do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (LexisNexis 2013), ustawy o usługach płatniczych (LexisNexis 2014), a także współautor komentarza do ustawy o wojewodzie (LexisNexis 2013). Ponadto prelegent na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Od 2011 roku członek kolegium redakcyjnego Internetowego Przeglądu Prawniczego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2013 roku redaktor naczelny tego czasopisma (4 punkty na liście ministerialnej). Współpracownik Instytutu Allerhanda.

Absolwent 2013-14 JU-CUA American Law Program (Catholic University of America, Columbus School of Law, Uniwersytet Jagielloński).

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radcowskiej w Krakowie (nr wpisu APL-KR-130213).

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76