Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Mariusz Chudzik

Prawnik, nauczyciel akademicki

Ukończył stacjonarne magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją w zakresie prawa podatkowego.

Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego opracowując rozprawę doktorską pt. „Koszty uzyskania przychodów jako element konstrukcji polskich podatków dochodowych”.

Od wielu lat pracuje jako specjalista z zakresu prawa podatkowego, w szczególności zajmując się problematyką opodatkowania instytucji finansowych, podatków dochodowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa dewizowego.

Wykładowca prawa podatkowego, celnego i dewizowego w szkołach wyższych oraz autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego i dewizowego. 

Ważniejsze Publikacje: 

 

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76