Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Joanna Paśko

Aplikantka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. ”Przestępstwa na szkodę wierzycieli w kodeksie karnym” (The crimes against creditors in the Criminal Code), napisaną pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. W 2013 roku rozpoczęła stacjonarne studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wolontariusz Fundacji Academia Iuris niosącej bezpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym. Autorka publikacji naukowy oraz uczestnik konferencji prawniczych. Wielokrotna stypendystka Rektora UJ za wyniki w nauce.

Jej zainteresowania obejmują prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo karne gospodarcze.

Włada biegle językiem angielskim.

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76