Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Dr Piotr Szwedo

Prawnik, nauczyciel akademicki

Specjalizuje się w prawnych aspektach handlu międzynarodowego, w tym regulacjach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Pracuje w języku francuskim, angielskim oraz polskim. 

Adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2007 roku obronił pracę doktorską „Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu”.

Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego (Université d'Orléans we Francji/Uniwersytet Jagielloński) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America w USA/Uniwersytet Jagielloński). Był stypendystą rządu Francji na Uniwersytecie w Orleanie. Dzięki Funduszowi Sasakawa prowadził badania na Sorbonie we Francji oraz w Columbia Law School w USA.

W 2005 roku otrzymał Nagrodę im. Stanisława Kutrzeby (pobyt w Instytucie Maxa Plancka Prawa Międzynarodowego i Publicznego Prawa Porównawczego w Heidelbergu w Niemczech).

W 2010 roku odbył wizyty badawcze związane z międzynarodowym prawem handlu energią na Uniwersytecie w Kobe (Japonia), międzynarodowym handlem wodą na uniwersytetach w Kanadzie oraz nad global governance na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie (Chiny). W 2012 roku wykładał gościnnie na uniwersytetach w Marburgu (Niemcy) oraz w Nantes (Francja).

Otrzymał także stypendium im. Winiarskiego na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania). Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest międzynarodowe prawo gospodarcze oraz problematyka prawnych aspektów global governance.

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76